ตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย

 

ตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย ยินดีต้อนรับ

พล.ต.ต.ศักดา สังขนิตย์

ผบก.ภ.จว.สุโขทัย

 

พระราชปณิธานองค์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร

กิติสิริสมบรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดมบรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๑๐)

 

 

 

 

 
ผู้บังคับบัญชา
แผนที่ตั้งหน่วยงาน
วิสัยทัศน์พันธกิจ
หน่วยงานในสังกัด
เว็บเพจ
กฎหมายสำหรับประชาชน
 

จำนวนผู้เข้าชม

invisible counters

เริ่มนับ ตุลาคม 2549

 
Produced by งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ภ.จว.สุโขทัย