ภ.จว.สุโขทัย ในอดีต (พ.ศ. 2442)

สถานีตำรวจภูธรอำเภอสวรรคโลก (หลังเก่า)

ปัจจุบันยังคงไว้รูปทรงเดิม

อาคาร ภ.จว.สุโขทัย ในอดีต ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของ
สภ.เมืองสุโขทัย
     
     
ตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัยในปัจจุบัน

ตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัยได้ก่อตั้งขึ้น เมื่อ ปีพ.ศ.2442 
เดิมนั้นเป็นกองตำรวจภูธร จังหวัดสวรรคโลกตั้งอยู่ที่อำเภอสวรรคโลก ในปัจจุบัน

ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2482 ได้มีการลดฐานะจังหวัดสวรรคโลกเป็นอำเภอ และตั้งจังหวัดสุโขทัยขึ้นใหม่ กองตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย จึงย้ายมาอยู่ที่ อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย โดยมีนายตำรวจระดับผู้กำกับการเป็นหัวหน้าเรื่อยมา จนกระทั่งเมื่อปี พ.ศ.2537 ได้รับการยกฐานะหัวหน้า ให้เป็นระดับรองผู้บังคับการเป็นหัวหน้า  และปรับอีกครั้ง เมื่อปี พ.ศ.2539 ให้มีนายตำรวจระดับผู้บังคับการเป็นหัวหน้าจนถึงปัจจุบัน อาคารที่ทำการ ตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย มีการก่อสร้างปรับปรุงเปลี่ยนแปลง 3 ครั้ง

ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2482 เป็นอาคารไม้ 2 ชั้น โดยชั้นบน เป็นที่ทำการของ กองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัยส่่วนชั้นล่างเป็นที่ทำการของ สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองสุโขทัย โดยมี พ.ต.ต.หลวง ประพัฒน์ เมฆวิภาค เป็นผู้กำกับการ คนแรก

ครั้งที่ 2 เมื่อปี พ.ศ.2533 ได้ก่อสร้างเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น อยู่ที่ ถนนนิกรเกษม ตำบลธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย โดยแบ่งชั้นบนเป็นที่ทำการ กองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย และชั้นล่างเป็นที่ทำการ สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองสุโขทัย 

ครั้งที่ 3 เมื่อปี พ.ศ.2541 ได้มีการก่อสร้างอาคาร 3 ชั้น ตั้งอยู่ที่ ถนนศรีอินทราทิตย์ ตำบลธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย เป็นที่ทำการ ตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย

 
Produced by งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ภ.จว.สุโขทัย