ผู้บังคับบัญชาตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย      
         
     
   

พล.ต.ต.ศักดา สังขนิตย์

ผบก.ภ.จว.สุโขทัย

     
             
   

พ.ต.อ.อภิปรัชญ์ พัฒนาดี

รอง ผบก.ภ.จว.สุโขทัย

 

พ.ต.อ.สุขเกษม สุนทรวิภาต

รอง ผบก.ภ.จว.สุโขทัย

 

พ.ต.อ.ประมวล ยิ้มจันทร์

รอง ผบก.ภ.จว.สุโขทัย

         
     

พ.ต.อ.เดชาวุธ พุทธิมา

รอง ผบก.ภ.จว.สุโขทัย

 

 

พ.ต.อ.ชูศักดิ์ วัฒนโยธิน

รอง ผบก.ภ.จว.สุโขทัย

 

พ.ต.อ.กำลาภ โตทองสุข

รอง ผบก.ภ.จว.สุโขทัย