ผู้บังคับบัญชาตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย      
         
           
   

พล.ต.ต.อมรศักดิ์ เกษมก์สิริ

ผบก.ภ.จว.สุโขทัย

     
             
   

พ.ต.อ.ชูศักดิ์ พนัสอัมพร

รอง ผบก.ภ.จว.สุโขทัย

 

พ.ต.อ.ไสว ครุธผาสุข

รอง ผบก.ภ.จว.สุโขทัย

 

พ.ต.อ.ศักดา สังขนิตย์

รอง ผบก.ภ.จว.สุโขทัย

         
   

พ.ต.อ.สวัสดิ์ เตียวิรัตน์

รอง ผบก.ภ.จว.สุโขทัย

 

พ.ต.อ.ศิริโชติ ธเนศราภา

รอง ผบก.ภ.จว.สุโขทัย

 

พ.ต.อ.อภิปรัชญ์ พัฒนาดี

รอง ผบก.ภ.จว.สุโขทัย