ผู้บังคับบัญชาตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย      
         
           
   

พล.ต.ต.อมรศักดิ์ เกษมก์สิริ

ผบก.ภ.จว.สุโขทัย

     
             
     

 

พ.ต.อ.สวัสดิ์ เตียวิรัตน์

รอง ผบก.ภ.จว.สุโขทัย

 

พ.ต.อ.ฐนกร คุ้มวงศ์

รอง ผบก.ภ.จว.สุโขทัย

 

         
     

 

พ.ต.อ.สถาพร ศรีภิรมย์

รอง ผบก.ภ.จว.สุโขทัย

 

พ.ต.อ.ศิริโชติ ธเนศราภา

รอง ผบก.ภ.จว.สุโขทัย